อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญเที่ยวงาน “ย้อนวันวาน ขับขานเพลงรัก” ในวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญเที่ยวงาน “ย้อนวันวาน ขับขานเพลงรัก” รับชมการขับร้อง    บทเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) อมตะ ประกอบการบรรเลงเปียโน โดยนักร้องมากพรสวรรค์ น้อง อลิศ (ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน) ผู้ชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ Season ๒ พร้อมเลือกซื้อ เลือกชิม ลิ้มรสอาหารและขนมอร่อย จากร้านดัง ย่านชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เข้าชมฟรี ในวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ โทร ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔