อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

     

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อรับรองคุณภาพของสถานประกอบการ สร้างความมั่นใจและปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมี นางสาวหทัยรัตน์ ยุภาศ หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นผู้แทนรับมอบตราสัญลักษณ์จาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

     ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมอบให้กับอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย