อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชมนิทรรศการ “พระปิยมหาราชเจ้าดุจประทีปทอง ไฟฟ้าไทยสว่างเรืองรอง สถิตในใจไทยนิรันดร์”

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชมนิทรรศการ “พระปิยมหาราชเจ้าดุจประทีปทอง ไฟฟ้าไทยสว่างเรืองรอง สถิตในใจไทยนิรันดร์” ที่จัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ทรงสร้างคุณูปการนานัปแก่แผ่นดินไทย

ภายในงานจัดแสดงเนื้อหาพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๕ ในการริเริ่มกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมร่วมถ่ายภาพกับรถรางที่นำมาจัดแสดงเพื่อเป็นที่ระลึกการเข้าชมงาน

ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องการแสดงและกิจกรรม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เข้าชมฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔