อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน”

     

ภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน” ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการต่างๆ ของ SACICT ถ่ายทอดภารกิจการอนุรักษ์ การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงงานหัตถศิลป์ดั้งเดิม (Heritage Craft)  และงานนวัตศิลป์ (Innovative Craft)

          เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้และเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภายในงานได้มีการติดตั้งจอ Interactive  และจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป อาทิ การระบายสีหัวโขนจิ๋ว จำกัดเพียง 10 ท่าน/วัน และพิเศษสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมกิจกรรมระบายสีแม็กเน็ตหัวโขนฟรีตลอดกิจกรรม *ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น  

                   ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2563 ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์