อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบก
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน”

     

ภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน” ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการต่างๆ ของ SACICT ถ่ายทอดภารกิจการอนุรักษ์ การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงงานหัตถศิลป์ดั้งเดิม (Heritage Craft)  และงานนวัตศิลป์ (Innovative Craft)

          เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้และเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภายในงานได้มีการติดตั้งจอ Interactive  และจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป อาทิ การระบายสีหัวโขนจิ๋ว จำกัดเพียง 10 ท่าน/วัน และพิเศษสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมกิจกรรมระบายสีแม็กเน็ตหัวโขนฟรีตลอดกิจกรรม *ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น  

                   ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2563 ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์