เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัน
นิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน”
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติจาก “รายการคุยข่าวสิบโมง” มาถ่ายทำสกู๊ปพิเศษถึงเรื่องการเปิดให้บริการเข้าชมนิทรรศการในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติจาก “รายการคุยข่าวสิบโมง” มาถ่ายทำสกู๊ปพิเศษถึงเรื่องการเปิดให้บริการเข้าชมนิทรรศการในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรองรับให้ผู้มาใช้บริการภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

รายการดังกล่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๕ – ๑๐.๔๐ น. สามารถติดตามรับชมได้ที่ >> https://bit.ly/32MKDTG