ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

Rattanakosin land of love music

etc.

Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.

     

Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020. Please wear face mask at all time, and strictly follow COVID-19 prevention instruction. Cleaning hours at 11.00 and 13.00. For more information, please call 0-2621-0044