อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

ปิดรอบเข้าชมนิทรรศการในเวลา ๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เพื่อทำความสะอาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔  

 

Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020. Please wear face mask at all time, and strictly follow COVID-19 prevention instruction. Cleaning hours at 11.00 and 13.00. For more information, please call 0-2621-0044