ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร
Nitasrattanakosin Exhibition Hall, is temporarily closed until May 31, 2020
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอแจ้งรอบเข้าชม ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

     

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอแจ้งรอบเข้าชม จำนวน ๒ รอบ เวลา ๑๓.๔๐ และ ๑๔.๐๐ นาฬิกา เนื่องจากมีคณะหน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก จะเปิดให้บริการตามรอบปกติในวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔