ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

Muse Pass Season 6 มันส์ยกแก๊งค์ Fun Together

     

มาแล้ววว!!!!

Muse Pass Season 6

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่ร่วมโครงการ กับ Muse Pass บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ๖๓ แห่งทั่วไทย ราคาเพียง ๒๙๙ บาท
เริ่มจำหน่าย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (บัตรมีอายุ ๑ ปี นับจากวันที่ซื้อ)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๖๒๑๐๐๔๔ ต่อ ๑๒๑,๑๒๘

.
#Musepass
#Musepassseason6
#มันส์ยกแก๊งส์funtogether

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ