ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

เชิญชมนิทรรศการ “วิเทศไมตรี ๑๓๐ ปี ไทย - ญี่ปุ่น”

     

     กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมนิทรรศการ “วิเทศไมตรี ๑๓๐ ปี ไทย – ญี่ปุ่น” โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเป็นการเรียงร้อยเรื่องราวไทย - ญี่ปุ่น  ที่มีความสำคัญที่ควรจดจำและที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ในทุก ๆ มิติ ทั้งความสัมพันธ์ในระดับพระราชวงศ์   ซึ่งเป็นดั่งรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย - ญี่ปุ่น ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ซึ่งไทยและญี่ปุ่นมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านอาหาร อนิเมชั่น เพลง ภาพยนตร์ ละคร กีฬา ศิลปะ ฯลฯ ผ่านการนำเสนอทั้งทางภาพ วีดิทัศน์ และเสียง และยังมีมุมที่ให้ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและกิจกรรมร่วมสนุก ซึ่งจะได้ไปร่วมค้นพบเรื่องราวไทย - ญี่ปุ่น อย่างครบถ้วนด้วยความสุข ซาบซึ้งและสนุกสนานในคราวเดียวกัน

    โดยนิทรรศการนี้จะเปิดให้รับชมตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โถงอเนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์.....

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ