ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ประกาศ เเจ้งรอบเข้าชม วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

     

ประกาศ ด้วยในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีคณะหน่วยงานและสถาบันการศึกษาให้เกียรติเข้าชมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอประกาศแจ้งรอบเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยมีรอบเข้าชมจำนวน ๔ รอบ ดังนี้ รอบเวลา ๑๑.๐๐ น., ๑๑.๒๐ น., ๑๑.๔๐ น. และ ๑๒.๐๐ น.
(สำหรับห้องสมุดจะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.)
ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๖๒๑-๐๐๔๔