ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร
Nitasrattanakosin Exhibition Hall, is temporarily closed until May 31, 2020
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ประกาศ เเจ้งรอบเข้าชม วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

     

ประกาศ ด้วยในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีคณะหน่วยงานและสถาบันการศึกษาให้เกียรติเข้าชมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอประกาศแจ้งรอบเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยมีรอบเข้าชมจำนวน ๔ รอบ ดังนี้ รอบเวลา ๑๑.๐๐ น., ๑๑.๒๐ น., ๑๑.๔๐ น. และ ๑๒.๐๐ น.
(สำหรับห้องสมุดจะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.)
ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๖๒๑-๐๐๔๔