อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

Rattanakosin land of love music

etc.

Celebrate THAI’s 55th Anniversary with the unique beauty of the Ratanakosin period

     

Celebrate THAI’s 55th Anniversary with the unique beauty of the Ratanakosin period

To mark its 55th Anniversary this year, Thai Airways International Public Company Limited (THAI), in cooperation with Rattanakosin Exhibition Hall, is pleased to offer special privileges to THAI passengers traveling on all inbound domestic and international flights with a complimentary entry ticket to visit the Rattanakosin Exhibition hall. From now until 31 December 2015. THAI passengers simply present their boarding pass at ticket counter of the Rattanakosin exhibition Hall to receive a complimentary pass and enjoy visiting  a place that provides a wealth of knowledge about Thailand’s capital city and Ratanakosin, known as the jewel of Bangkok.

*Condition

* This promotion is valid only for passengers travelling on all THAI’s domestic and international flights inbound to Bangkok