ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

“๕๕ ปี การบินไทย ชวนสัมผัสคุณค่าแห่งยุคสมัย กับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

     

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม ระหว่างนิทรรศรัตนโกสินทร์

และบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

 

เมื่อเย็นวานนี้ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘ นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนางเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย                     นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมเปิดกิจกรรม “๕๕ ปี การบินไทย ชวนสัมผัสคุณค่าแห่งยุคสมัย กับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เพื่อมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้โดยสารของการบินไทย ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยนำบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) เที่ยวบินขาเข้ากรุงเทพฯ ทั้งในประเทศหรือระหว่างประเทศของการบินไทย มาแสดง ณ จุดจำหน่ายบัตร เพื่อรับบัตรชมนิทรรศการฟรี ๑ ใบต่อ ๑ ท่าน รวมทั้งผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกรายการสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส เพียงนำบัตรสมาชิกมาแสดงพร้อมบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) จะได้รับบัตรเข้าชมนิทรรศการเพิ่มอีก ๑ ใบ ซึ่งผู้โดยสารของของการบินไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

ทั้งนี้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสมนาคุณ และขอบคุณลูกค้าในโอกาสครบรอบ ๕ ปี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และครบรอบ ๕๕ ปีการบินไทย อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที่มีส่วนในการส่งเสริมการจัดนิทรรศการของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของไทย และยังเป็นการกระตุ้นให้คนไทยมีความรู้สึกรักและหวงแหนในความเป็นไทยอีกด้วย