ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

กิจกรรมห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์(เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓)

     

 

กิจกรรม HILIGHT

ชุมชนโชว์

ชุมชนบ้านบาตร...แหล่งงานศิลป์ ถิ่นเมืองกรุง

วันเสาร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ ๑๖.๐๐น  ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

บ้านบาตรเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ การทำบาตรที่นี่ถือว่าเป็นการทำบาตรด้วยมือแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านยืดอาชีพการทำบาตรเป็นอาชีพหลัก มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ จนกระทั่งสามารถส่งไปขายยังจังหวัดต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น เขมร อินเดีย ศรีลังกา บอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของชุมชนบ้านบาตร ขั้นตอนการทำบาตร และเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับบาตร และชุมชนบ้านบาตร โดย คุณกฤษณา แสงไชยหนึ่งในผู้ประกอบการที่ยังคงอนุรักษ์การทำบาตรให้ยังคงอยู่  

 

 รำ ร้อง ทำนองชีวิต กับ ศิลปินไทยรางวัลระดับโลก : หุ่นช่างฟ้อน โจ-หน่า  วันเสาร์ที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๕๓ เวลา๑๔.๐๐ ๑๖.๐๐ น. (ณ ห้องโถงอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ )พูดคุย และ ชมการแสดง กับ ศิลปินหุ่นช่างฟ้อน ''โจ-หน่า'' คุณภาสกร และ คุณทรัพย์ทวี สุนทรมงคล สองสามีภรรยา เจ้าของรางวัลการตีความบทกวีผ่านการแสดงได้ซาบซึ้งใจ หรือ ''Award for the most tender and poetic interpretation'' จากการแสดงเรื่อง ''ลาวดวงเดือน'' บอกเล่าเรื่องราวรักอมตะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม พระโอรสในรัชกาลที่ ๕  ที่มีต่อเจ้าหญิงชมชื่นผู้เลอโฉมจากเมืองเหนือ  ในเวทีเทศกาลหุ่นโลก ครั้งที่ ๑๔ ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และเคยคว้ารางวัลพิเศษด้านการตีความวรรณกรรมยอดเยี่ยม หรือ ''The Most Poetic Interpretation'' ในการแสดงเรื่อง ''Princess of Love'' จากวรรณกรรมอมตะล้านนาเรื่อง ''มะเมียะ'' ในเทศกาลหุ่นโลกครั้งที่ ๑๓ มาแล้ว