ทรงพระเจริญ
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

     
ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดงความสามารถของเยาวชนด้านนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าจะเป็นการแสดง ระบำลพบุรี ระบำบุบผามาลัยประดิษฐ์ รำโทน และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานรบวิรุญจำบัง โดย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๐๔๔
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่