ทรงพระเจริญ
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ภาพบรรยากาศนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

     
ภาพบรรยากาศนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการฯ ตามโซนต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำ ณ อาคาร    นิทรรศน์รัตนโกสินทร์      
 
ซึ่งมีบริการ Shuttle Bus ๒ ชั้น รับส่งฟรีจากจุดจอดรถกองสลาก (เก่า) พาชมเสน่ห์ย่านพระนครในมุมสูง ผ่านจุดสำคัญต่าง ๆ ตามเส้นทางถนนราชดำเนิน อาทิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และสนามหลวง 
 
นอกจากนี้ ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ และสัมผัสบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนจากรัตนโกสินทร์สกายวิว (Rattanakosin Sky View) ได้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๒๒๒๖ - ๕๐๕๐ 
 
✦  ━━━━━━━━━━━━━━━━━
✧ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน ✧
✦  ━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่