ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
ปิดปรับปรุงชั่วคราว ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิุนายน ๒๕๖๖
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

     
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” ที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อประชาชน โดยนำเสนอในรูปแบบ Interactive Exhibition ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น ๕ ห้อง ประกอบด้วย 
 
ห้องที่ ๑ “ธรณิน สินธุ์ วนา” พบกับเทคโนโลยี Projection Mapping การจัดฉายภาพและเทคนิคเพื่อนำเสนอแนวคิด ดิน น้ำ ป่า และจุดเริ่มต้นการเดินทางตามหาความหมายแห่งพระราชเสาวนีย์ 
 
ห้องที่ ๒ “จากฟากฟ้า สู่แผ่นหล้า” พบกับเทคนิค Projection Mapping รอบทิศที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเสมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเพื่อนำเสนอเรื่องราวการทรงงาน
 
ห้องที่ ๓ “ด้วยดวงใจ ห่วงใยประชา” พบกับมัลติมีเดีย Wall Interactive “หยาดพระเสโทจากฟากฟ้า ที่ทรงห่วงใยเรา” นำเสนอพระราชกรณียกิจในห้วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
ห้องที่ ๔ “ราษฎร์ร่วมพัฒนา” ชม VDO Presentation นำเสนอความสำเร็จของผู้ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนเกิดโครงการต่าง ๆ มากมาย
 
ห้องที่ ๕ “สืบสานรักษา พระราชปณิธาน” ชมนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในบริเวณทางออกจะได้พบกับเทคโนโลยีที่ส่งต่อความหมายของการเติบโตที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและน้ำ
 
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าชมนิทรรศการ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร ทั้งนี้ นิทรรศการ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” เปิดให้ชมนิทรรศการฟรี ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา สอบถามเพิ่มเติม ๐ - ๒๒๒๖ - ๕๐๕๐ โดยผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bizconnect.tceb.or.th/e/359/with-love-for-the-nation 
 
การจัดนิทรรศการยึดตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพียงแสดงแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย ๓ เข็ม และ/หรือผลตรวจ ATK นอกจากนี้ ยังมีจุดให้บริการรถ Shuttle Bus รับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากกองสลาก (เก่า) ไปยังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่