เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัน
นิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน”
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

กิจกรรมดีๆที่ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

     

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ช่างสิบหมู่@ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แกะลายประทับ ประดับถุงผ้า

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เรียนรู้เทคนิคงานช่างสิบหมู่ “ช่างแกะ”  แบบลวดลายธรรมชาติ ประทับตกแต่งถุงผ้าด้วยสีสันสดใส 

 

นิทานหรรษา

“สนุกคิด ประดิษฐ์ฝัน ระบายจินตนาการกับโลกนิทานของหนูน้อย”

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

  เสริมความรู้ด้านสุขอนามัยกับนิทานสนุกชุด “กุ๋งกิ๋ง” โดยนิสิตสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มศว.ประสานมิตร วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคมนี้ เวลาดี ๔ โมงเย็น

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. ๐-๒๒๒๖-๕๐๔๑  ,  ๐-๒๑๕๘-๑๓๙๗ หรือ เคาน์เตอร์ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์