ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ประมวลภาพการแสดงจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา บนเวทีในกิจกรรม “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

     

ประมวลภาพการแสดงจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา บนเวทีในกิจกรรม “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓