อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบก
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION”

     

   การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน 

   เสียงดนตรีนั้น เปรียบเสมือนเครื่องกล่อมเกลาจิตใจที่ทรงคุณค่าช่วยให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายและรู้สึกสบายใจเป็นอย่างยิ่ง ในเดือนกันยายนนี้จึงขอนำบทสัมภาษณ์เยาวชนนักดนตรี จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มาร่วมบรรเลงเพลงจากเครื่องเป่าลมทองเหลือง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมในวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง