เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัน
นิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน”
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

การแสดงข้บร้องประสานเสียงของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

     

การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน

 

“การ “ข้บร้องประสานเสียง” ของกลุ่มเยาวชนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถูกเรียบเรียงแบ่งเนื้อร้องแบ่งระดับการเปล่งเสียงให้ประสานกลมกลืนเป็นท่วงทำนองได้อย่างน่าฟัง อาศัยความแตกต่างในธรรมชาติของเสียงแต่ละคน หากเมื่อผสมผสานสอดคล้อง ก่อให้เกิดเสียงเพลงที่สมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกัน การฝึกหัดศิลปะการขับร้องแขนงนี้จึงมิใช่เพียงลำพังคนเดียวจะพบกับความสำเร็จได้ น้องๆ ทุกคนต้องฝึกฝนมากมายตั้งแต่ท่าทางการยืนการหายใจ การฝึกออกเสียงเข้าจังหวะ และเน้นเสียงอักขระที่ชัดเจนอีกด้วย ความตั้งอกตั้งใจของเยาวชนกลุ่มนี้และผู้ฝึกสอน สะท้อนให้เห็นบนเวทีการแสดงของอาคารนิทรรศน์ฯ จนได้รับเสียงชื่นชมพร้อมสร้างความภาคภูมิใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไป”

 

เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์