ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร
Nitasrattanakosin Exhibition Hall, is temporarily closed until May 31, 2020
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

การแสดงบัลเล่ต์ของ ARB Studio

     

การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน

 

“ศิลปะการแสดงสากล ที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก “บัลเล่ต์” เป็นการเต้นที่พลิ้วไหวตามเสียงดนตรีเพลงคลาสสิก ซึ่งน้องๆ จาก ARB Studio คัดเลือกชุดการแสดงมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงการจัดสมดุลร่างกาย การยืนบนปลายเท้า การเยื้องย่างอย่างอ่อนช้อยแต่สง่างาม ได้สวยงามน่าชื่นชม เยาวชนหลายวัยที่มาร่วมแสดงมีตั้งแต่น้องตัวเล็ก จนถึงพี่ๆ ที่เชี่ยวชาญ รอยยิ้มระบายอยู่เต็มใบหน้าของน้องๆ เยาวชนกลุ่มนี้ คงพอบอกได้ดีถึง ความสุขที่ได้มาแสดงทักษะความสามารถที่มี เชื่อว่าความตั้งใจจริงเหล่านี้จะพัฒนาให้น้องๆ เยาวชนได้ก้าวไกลสู่เวทีต่างๆ ในอนาคต”

 

เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์