ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร
Nitasrattanakosin Exhibition Hall, is temporarily closed until May 31, 2020
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

การแสดงลิเกฮูลูของโรงเรียนดารุ้ลอิบาดะห์ จังหวัดเพชรบุรี

     

การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน

 

“ความหลากหลายของศิลปะการแสดงในแต่ละภูมิภาคของไทย บ่งบอกถึงการสืบทอดทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี การรักษาไว้ซึ่งความภาคภูมิใจนี้ ทำให้เยาวชนจากโรงเรียนดารุ้ลอิบาดะห์ จังหวัดเพชรบุรี ได้เรียนรู้และนำการแสดง “ลิเกฮูลู” การละเล่นของชาวมุสลิมทางภาคใต้ เดินทางมาเผยแพร่ด้วยการขับบทกลอนเป็นท่วงทำนอง พร้อมจังหวะตบมือประกอบดนตรีที่สนุกสนาน เครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ล้วนงดงามและเต็มไปด้วยสีสันสดใส ทำให้ผู้ชมเต็มอิ่มกับการแสดงของน้องๆ ได้เห็นถึงความน่ารักสมวัย ความตั้งใจที่ใช้เวลาว่างจากการเรียน มาเปิดโลกเพื่อฝึกฝนศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านี้”

 

เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์