อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

การแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ

     
การแสดง "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION" เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน
 
"ท่วงท่าร่ายรำอ่อนช้อย การแสดน่ารักสดใสของกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ" สำนักงานเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร เรียกเสียงปรบมือและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้รับชม ถือเป็นความภาคภูมิใจของเยาวชนทุกคน ที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ไม่ใช่เรื่องง่านเลยถ้าขาดความมุ่งมั่น ความสามัคคีร่วมมือกันฝึกฝนอย่างจริงจัง และ "โอกาส" ให้น้องๆ กลุ่มนี้ โอกาสในการแสดงล้วนเป็นประสบการณ์ที่จะนำพาให้พัฒนาทักษะและก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ"
 
เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย
ขอเชิญรับชมได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย