ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ตารางกิจกรรม “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงกิจกรรมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

 

- วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงดนตรีสากล จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

-วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

การแสดงบัลเล่ต์ จาก ARB Studio

 

-วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงนาฏศิลป์ จากโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย

 

-วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

การแสดงดนตรีไทย จากชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงดนตรีสากล จากบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

 

-วันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย จากวงชิงชัน

 

หมายเหตุ **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่