ทรงพระเจริญ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ภาพบรรยากาศภายในงาน "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

     

ภาพบรรยากาศภายในงาน "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒   มีเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ให้ความสนใจพาครอบครัวเข้าชมกิจกรรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงละครชาตรี โดยครูศิลปินที่สืบทอดการร่ายรำละครชาตรีมาแต่ดั้งเดิม การชิมอาหารอร่อยจากร้านดังของตลาดนางเลิ้ง และย่านแพร่งนรา การร่วมเวิร์กชอปวิธีการทำบาตรและการทำแป้งพวงจากดินสอพอง กิจกรรมทั้งสองวันคือความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของไทยได้ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่สัมผัสจริงอีกครั้งหนึ่ง

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมและนิทรรศการงาน “สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งต่อไปในวันที่ ๒๓ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้ที่นี่…แล้วพบกันค่ะ

 

 “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน”