อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ภาพบรรยากาศภายในงาน "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

     

ภาพบรรยากาศภายในงาน "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒   มีเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ให้ความสนใจพาครอบครัวเข้าชมกิจกรรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงละครชาตรี โดยครูศิลปินที่สืบทอดการร่ายรำละครชาตรีมาแต่ดั้งเดิม การชิมอาหารอร่อยจากร้านดังของตลาดนางเลิ้ง และย่านแพร่งนรา การร่วมเวิร์กชอปวิธีการทำบาตรและการทำแป้งพวงจากดินสอพอง กิจกรรมทั้งสองวันคือความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของไทยได้ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่สัมผัสจริงอีกครั้งหนึ่ง

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมและนิทรรศการงาน “สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งต่อไปในวันที่ ๒๓ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้ที่นี่…แล้วพบกันค่ะ

 

 “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน”