ทรงพระเจริญ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

เชิญชวนร่วมกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2562

     
 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) SACICT จัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” ณ #อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2562
 
พบกับการจัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และผลงานนวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ผ่านการจำลองหอนิทรรศการของ SACICT ถ่ายทอดภารกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
 
#นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ #RattanakosinExhibitionhall #SACICT