ทรงพระเจริญ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมสะสมตราประทับหัวโขน

     
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนร่วมกิจกรรมสะสมตราประทับหัวโขน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่โขนไทยได้รับการประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
 
สามารถรับสมุดสะสมตราประทับหัวโขนและร่วมกิจกรรมได้ที่จุดสะสมตราประทับทั้ง 7 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ คือ
- นิทรรศน์รัตนโกสินทร์   
- ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- โรงละครแห่งชาติ
- หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
- ศาลาเฉลิมกรุง
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
 
* เมื่อสะสมตราประทับครบทั้ง 7 แห่ง สามารถนำมาแลกรับของที่ระลึกได้ที่งาน "มหกรรมโขน"  ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ตั้งแต่ 11.00 น. เป็นต้นไป
* ร่วมสนุกได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2562