ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม “แชะ Action แชร์ สนั่นกรุง”

     

มาแล้ว...กิจกรรมร่วมสนุกในเดือนมีนาคม!!!

“แชะ Action แชร์ สนั่นกรุง”
.
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม “แชะ Action แชร์ สนั่นกรุง” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคมนี้ ลุ้นรับของที่ระลึก Limited Edition จากนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
.
กติกาการร่วมสนุก
๑. ถ่ายภาพตัวเองภายในห้องนิทรรศการที่ชื่นชอบ หรือ มุมใดมุมหนึ่งในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โพสต์ภาพลงใน Facebook หรือ Instagram ของท่าน พร้อมติด Hashtag #นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
๒. นำภาพที่โพสต์มาแสดง ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึก
๓. สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
.
หมายเหตุ: ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๒๑๐๐๔๔ ต่อ ๑๒๑,๑๒๘

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม