ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "ธ เสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์" ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

     

เพื่อเป็นการน้อมถวายความอาลัย 
และเพื่อความรู้ความเข้าใจในธรรมเนียมพระบรมศพ 
ตลอดจนการก่อสร้างพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙
สโมสรศิลปวัฒนธรรมขอเชิญร่วมฟังเสวนา
"ธ เสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์"
นำเสวนาโดย :
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
รองศาสตราจารย์ ยุวดี ศิริ
อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
ดำเนินรายการโดย : ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
----
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง
----
เปิดสำรองที่นั่ง วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
----
โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๐๐๒๑-๔๐ ต่อ ๑๒๐๖, ๑๒๒๘ 
----
พิเศษ! สำหรับลูกค้า AIS สำรองที่นั่ง ๓๐ ท่านแรก รับพ็อคเก็ตบุ๊กฟรี (โปรดแสดงสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน)
----
เฉพาะผู้ลงทะเบียนรับของที่ระลึกดีวีดีสารคดีพิเศษ “สู่ฟ้าเสวยสวรรค์” และหนังสือฉบับพิเศษ "พระเมรุมาศศิลปกรรมล้ำเลิศสู่แดนสรวง" (จำนวนจำกัด)

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ