เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัน
นิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน”
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

งานกึ่งทศวรรษ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

     

งานกึ่งทศวรรษ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.